Hội thảo khoa học "Khoa học chính trị trong tiến trình đổi mới và hội nhập"

03/10/2016

Sáng ngày 29.9.2016, sau gần 4 tháng chuẩn bị, Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Khoa học chính trị trong tiến trình đổi mới và hội nhập". Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài trường. Các bài tham luận gửi tới hội thảo được chia làm 4 phần:

- Phần 1: Các tư tưởng về chính trị

- Phần 2: Hệ thống chính trị

- Phần 3: Những vấn đề về kinh tế và chính trị

- Phần 4: Chính trị học quốc tế và địa chính trị

Hội thảo đã được tổ chức thành công và nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo nhà Trường và các nhà khoa học tham dự.