HỌP CHI BỘ

09/03/2018

Kính mời thầy, cô họp Chi bộ vào lúc 9g00 sáng thứ hai, ngày 12/03/2018 tại văn phòng khoa LLCT.
 
Trân trọng.