HỌP CHI BỘ

27/02/2019

Kính mời thầy, cô đến họp chi bộ vào lúc 10g00 sáng thứ hai, ngày 04/3/2019 tại Văn phòng khoa LLCT.
 
Trân trọng