HỌP CHI BỘ

09/09/2019

Kính mời thầy/cô đến họp chi bộ vào lúc 10g00 sáng thứ hai, ngày 16/9/2019 tại văn phòng khoa LLCT.
Trân trọng