HỌP KHOA VÀ HỌP CHI BỘ

06/08/2019

Kính mời thầy/cô đến họp khoa (9g00) và họp chi bộ (10g00) vào thứ hai, ngày 12/8/2019 tại văn phòng khoa LLCT.

Trân trọng