THÔNG BÁO HỌP

09/08/2017

Kính mời thầy/cô tham dự buổi họp vào sáng thứ hai 14/8/2017 :
 
- 8g30 họp Ban Chủ nhiệm khoa, Trưởng + Phó Bộ môn
 
- 9g00 họp Hội đồng Khoa học Khoa
 
- 10g00 họp Chi bộ
 
Địa điểm: Văn phòng khoa LLCT
 
Trân trọng