THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ

30/11/2016

Mời toàn thể đảng viên Họp chi bộ khoa LLCT vào lúc 9h30 - thứ 2 (5/12/2016) tại VPK