THÔNG BÁO HỌP CHI BỘ KHOA, HỌP KHOA

29/07/2016

Thứ 2 - 1/8/2016

8h30 :    HỌP CHI BỘ 

10h00:    HỌP KHOA