THÔNG BÁO HỌP KHOA VÀ HỌP CHI BỘ

25/10/2017

Kính mời thầy/cô đến họp khoa (9g00) và họp chi bộ (10g00) vào thứ hai, ngày 30/10/2017 tại Văn phòng khoa LLCT.

Trân trọng