Thư mời viết bài cho Hội thảo quốc tế

11/03/2016

Kính mời Qúi thầy/cô viết bài cho Hội thảo "Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" Hạn chót nhận bài là 10/4/2016 (Bấm vào tiêu đề để tải nội dung thư mời)