Một số hoạt động thường niên của Chi đoàn Khoa LLCT

1. Cuộc thi Hành trình lịch sử

2. Cuộc thi Hành trình theo chân Bác

3. Hội trại truyền thống