Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2023 Khoa Lý luận chính trị

17/09/2023

Để tạo sân chơi học thuật để sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình thông qua các đề tài môn học thuộc mảng Lý luận Chính trị; Rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và làm việc nhóm trong sinh viên; Khuyến khích sinh viên khám phá thực tiễn và hình thành khả năng ứng dụng kiến thức đã học vào những tình huống cụ thể một cách hiệu quả; Thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH; Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc, từ đó khuyến khích phát triển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 
Với mục đích trên Khoa Lý luận chính trị đã Tổ chức “Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2023 trong thời gian: Từ tháng 06/2023 đến tháng 10/2023.
 
Vòng Sơ khảo đã diễn ra từ 14/8/2023 - 29/8/2023 thu hút được 21 nhóm nghiên cứu tham dự. Vượt qua Vòng Sơ khảo là 16 đề tài của 16 nhóm nghiên cứu với chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Vượt qua Vòng này các nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục vào Vòng Trình bày Phản biện.
 
Vòng Trình bày Phản biện đã diễn ra vào ngày 12/9/2023 tại phòng B2.301 (Cơ sở B - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh): những nhóm đề tài vượt qua Vòng Sơ khảo được mời trình bày phản biện trước Hội đồng Giám khảo chính thức của Khoa gồm giám khảo chuyên môn, chuyên gia và lãnh đạo. Tiêu chí đánh giá dựa trên thang điểm chung mà Hội đồng Giám khảo đặt ra:
+ Giá trị học thuật trong nghiên cứu;
+ Tính ứng dụng (có khả năng áp dụng vào giải quyết vấn đề thực tiễn);
+ Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài;
+ Tính mới, sáng tạo, khám phá mới và những bài học;
+ Khả năng trình bày, làm việc nhóm và phản biện.
 
Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Vòng Phản biện UEH500 năm 2023
 
Danh sách đề tài tham dự “Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2023 Khoa Lý luận chính trị: