HỌC NGHỊ QUYẾT TW5

19/07/2017

Kính mời toàn thể Đảng viên đi học tập Nghị quyết TW5 - XII vào lúc 8g00 sáng thứ sáu, ngày 28/7/2017 tại Hội trường A116.
 
Trân trọng