Kết quả đầy ấn tượng của Công đoàn Khoa Lý luận chính trị tại Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH năm 2024

23/05/2024

Mục đích: Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024), 134 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhà trường; tạo sân chơi bổ ích và góp phần rèn luyện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động công đoàn; phát huy vai trò giáo dục thẩm mỹ, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới có năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ để phục vụ cho các sự kiện, lễ hội của UEH và hội diễn cấp trên.
 
Yêu cầu: Hội diễn mang tính quần chúng, rộng rãi, thiết thực, lấy nội dung và giá trị nghệ thuật làm tiêu chuẩn; Công tác tổ chức hội thi đảm bảo chu đáo, công bằng, nghiêm túc; Thí sinh tham gia với tinh thần tự nguyện, trong sáng, có sự đầu tư, chuẩn bị cho mỗi phần thi để góp phần vào thành công chung của hội thi; Các tiết mục, chương trình tham gia phải bám sát chủ đề, có nội dung phù hợp với môi trường giáo dục và văn hóa UEH, có tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao. Khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa trong môi trường giáo dục; Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi trên tình thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Thân thiện - An toàn”.
 
Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH năm 2024 với 02 đêm thi ngày 16 và 17/5/2024 đã diễn ra thành công và đọng lại nhiều dấu ấn trong lòng viên chức, người lao động UEH. Hội diễn đã thể hiện tài năng, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của các tập thể đơn vị công đoàn và của gần 500 viên chức, người lao động UEH.
 
Tham gia Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH năm 2024, Công đoàn Khoa Lý luận chính trị đã đăng ký 03 tiết mục (đơn ca, tam ca và tốp ca) biểu diễn vào đêm ngày 16/5/2024 tại Hội trường A.116. Kết quả là cả 03 tiết mục của Công đoàn Khoa Lý luận chính trị đều đạt giải:
- Giải nhất: Tốp ca - Biên đạo: Lê Thị Ái Nhân - Biểu diễn: Tập thể GV K.LLCT - Tiết mục: Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang;
- Giải ba: Đơn ca - Biểu diễn: Đỗ Minh Tứ - Tiết mục: Chúng con canh giấc ngủ cho Người;
- Giải ba: Tam ca - Biểu diễn: Nguyễn Văn Sáng, Đỗ Minh Tứ, Bùi Xuân Dũng - Tiết mục: Đồng đội.
 
Công đoàn Khoa trân trọng cám ơn sự tham gia nhiệt tình của Quý Thầy, Cô! 
 
Một số hình ảnh của Quý Thầy, Cô Công đoàn Khoa Lý luận chính trị tại Hội diễn văn nghệ viên chức, người lao động UEH năm 2024:
 
Giải nhất - Tốp ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải nhất: Tốp ca
 
Giải ba - Đơn ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải ba: Đơn ca
 
Giải ba - Tam ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giải ba: Tam ca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin bài: Công đoàn Khoa