Tài liệu học tập môn Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam (lưu hành nội bộ)

30/08/2013

Nội dung chính củaTài liệu gồm 5 chuyên đề đi sâu làm rõ các nội dung đường lối kinh tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới, chủ yếu trên các lĩnh vực như: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa; phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn; hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế biển. Đây là cuốn tài liệu quan trọng để học tập môn Đường lối Kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn sinh viên và quý độc giả có nhu cầu xin liên hệ với giảng viên trực tiếp giảng dạy hoặc văn phòng Khoa để mua./.