Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

08/03/2016

Tài liệu được biên soạn dựa trên Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội với kết cấu gồm 3 phần: Phần tóm tắt nội dung; phần hỏi và gợi ý trả lời; phần câu hỏi trắc nghiệm. Tài liệu giúp cho sinh viên dễ dàng nắm bắt những nội dung cốt lõi của môn học làm quen với các dạng câu hỏi, cách thức làm bài thi tự luận cũng như trắc nghiệm. Đây là một tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập và ôn thi học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.