THÔNG BÁO HỌP BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN

23/08/2017

Trân trọng kính mời thầy,cô Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đến văn phòng khoa họp vào sáng thứ hai ngày 28/8/2017:
 
- 9g00 họp thầy,cô giảng Nguyên lý 1
 
- 10g00 họp cả Bộ môn