THÔNG BÁO HỌP CÔNG ĐOÀN VÀ HỌP CHI BỘ

16/03/2017

Kính mời thầy/cô đến dự họp vào sáng thứ hai, ngày 20/3/2017 tại Văn phòng khoa:

- Họp Công đoàn: lúc 9g00
 
- Họp Chi bộ: lúc 10g00
 
Trân trọng