THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA TỌA ĐÀM: “Xu hướng và nhu cầu đào tạo ngành Công tác xã hội tại Việt Nam”

24/05/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA TỌA ĐÀM

“Xu hướng và nhu cầu đào tạo ngành Công tác xã hội tại Việt Nam”

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………...............

 

   Nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học để các giảng viên, các nhà nghiên cứu thảo luận về thực trạng, nhu cầu và xu hướng phát triển của ngành Công tác xã hội tại Việt Nam hiện nay, hướng tới mở ngành đào tạo Công tác xã hội tại UEH; Khoa Lý luận chính trị thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xu hướng và nhu cầu đào tạo ngành Công tác xã hội tại Việt Nam”.

    Ban tổ chức Tọa đàm trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài tham gia tọa đàm  xoay quanh các nội dung chính sau:

-   Nhu cầu về công tác xã hội ở Việt Nam

-   Thực trạng đào tạo công tác xã hội ở Việt Nam

-   Xu hướng và giải pháp phát triển ngành Công tác xã hội ở Việt Nam.

            -   Những nội dung có liên quan tới chủ đề tọa đàm.

     Tọa đàm dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2023; tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

   Thời gian và địa chỉ gửi bài: Bài viết xin gửi về Ban tổ chức trước ngày 04/6/2023, đến địa chỉ: Văn phòng Khoa Lý luận chính trị, Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Phòng B1.905; 279, Quận 10, TP.HCM; Tel: 028.38270854, mail: NCKH.KLLCT.UEH@gmail.com

 

                                                                  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM

 

                                                                                                                            TS. BÙI XUÂN THANH